hands-scientist-holding-red-cultivation-

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Gıdaların güvenliğinin etkin bir biçimde kontrolü mikrobiyolojik analizlerle mümkün olup, gıda zehirlenmesine neden olan bakterilerin, alt türlerinin ve toksinlerinin tespit ve tanımlanması güvenilir gıdanın şartlarından sayılmaktadır. Laboratuvarımızda mikrobiyolojik analizler Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğinde belirtilen analiz parametrelerine göre uygulanıp değerlendirilmektedir. Yönetmelikte yer alan tüm mikrobiyolojik analizler, uluslararası geçerliliği olan metotlar ile laboratuvarımızda yapılmaktadır.

Gıdalarda yaptığımız mikrobiyolojik analizlerden T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkili laboratuvarız. Sonuçlarımızın kalitesini TS EN ISO 17025 standardına göre akreditasyonumuz kanıtlamaktadır.

 

Laboratuvarımızda gerçekleştirilen mikrobiyolojik analizler;

- Enterobacteriaceae Sayımı

- Hızlı ve klasik yöntemle Salmonella spp. Aranması

- Hızlı ve klasik yöntemle Listeria monocytogenes ve Listeria spp. Aranması

- Hızlı ve klasik yöntemle Cronobacter spp. Aranması

- Bacillus cereus Sayımı

- Dökme ve Yayma Plak Yöntemiyle Aerobik Koloni Sayımı

- Escherichia coli Sayımı

- EMS Yöntemiyle Escherichia coli Sayımı
- Kolifom Bakteri Sayımı

- EMS Yöntemiyle Kolifom Bakteri Sayımı

- Enterobacteriaceae Aranması ve Sayımı

- Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticus Aranması

- Escherichia coli O157 Aranması

- Koagulaz pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus Ve

diğer türler)

- Küf ve Maya Sayımı

- Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.