3681093.jpg

MİNERAL ANALİZLERİ

Gıda güvenliği ve besleyici değerinin ölçümlenmesinde gıdanın içerdiği mineral düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle metallerin insan sağlığı üzerinde olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte, belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek kurşun, kadmiyum, krom, arsenik ve civa gibi toksik metallerle, demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, potasyum, sodyum gibi metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur. Bu yasal sınırlamalar Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği’nde yer almakta olup, analiz sonuçları yönetmelikte yer alan limitlere göre değerlendirilmektedir.

 

Laboratuvarımızda Atomik Absorbsiyon Spektrometresi (AAS) yöntemiyle gerçekleştirilen mineral analizleri;

- Kurşun (Pb) Tayini

- Kadmiyum (Cd) Tayini

- Cıva (Hg) Tayini

Laboratuvarımız gıda ve yemlerde mineral analizlerinde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından izinli, Türkak tarafından TS EN ISO 17025 standardına göre akredite biçimde faaliyetini sürdürmektedir.

FİYAT TEKLİFİ ALIN

Test Talepleriniz İçin Bize Ulaşabilirsiniz.