//script in header

Aerobik Koloni Sayımı

Aerobik Koloni SayımıAerobik Plaka Sayısı (APC), bir numunedeki bakteri popülasyonlarının bir göstergesi olarak kullanılır. Ayrıca aerobik koloni sayımı, standart plaka sayısı, Mezofilik sayı veya Toplam Plaka Sayısı olarak da adlandırılır.

Test, uygun besinleri içeren agar ile karıştırıldığında her hücrenin görünür bir koloni oluşturacağı varsayımına dayanmaktadır. Tüm bakteri popülasyonunun bir ölçüsü değildir; mezofilik sıcaklıklarda (25 ila 40°C) aerobik olarak gelişen organizmalar için genel bir testtir.

Aerobik Plaka Sayısı, bakteri türlerini ayırt etmez. Aerobik Plaka Sayısı, kaliteyi, organoleptik kabul edilebilirliği, iyi üretim uygulamalarına bağlılığı ölçmek için ve daha az ölçüde bir güvenlik göstergesi olarak kullanılabilir. Aerobik Plaka Sayısı, ayrıca bir gıdada raf ömrü veya yaklaşan organoleptik değişiklik hakkında bilgi sağlayabilir.

Duruma bağlı olarak, Aerobik Plaka Sayısı, gıda kalitesini değerlendirmede değerli olabilir. Çok sayıda bakteri, kötü sanitasyonun veya proses kontrolü veya bileşenlerle ilgili sorunların bir göstergesi olabilir. Fermantasyon yoluyla üretilenler gibi belirli ürünler doğal olarak yüksek bir Aerobik Plaka Sayısı 'na sahiptir. Yine de bu durum düşük Aerobik Plaka Sayısına sahip olması patojenlerin yokluğu anlamına gelmez.

Çoğu zaman, gıda güvenliği veya gıda kalitesi hakkında karar vermeden önce gıdaları belirli patojenler veya bozulma organizmaları için test etmek gerekir.

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

11 Mart 2022