//script in header

Ham Kül Tayini

Ham Kül TayiniGıdalar organik ve inorganik kısımlardan oluşmaktadır. Organik kısımlar; protein, yağ, selüloz, nişasta, şeker gibi besin maddelerini oluştururken, inorganik kısımlar; kalsiyum, fosfor, potasyum, sodyum, tuz (NaCl) gibi makro elementler ve demir, bakır, çinko gibi mikro elementlerdir.

Bir gıda suyu uzaklaştırıldıktan sonra yakılırsa geriye külü kalır. Kalan kül ise gıdada bulunan inorganik maddelerdir. Yakma işlemi sonunda geriye inorganik maddeler dışında kum, toz, toprak gibi farklı maddeleri de içerebilir. Bu nedenle kalan kül “Ham Kül” olarak adlandırılır.

Gıda numunesinin 550 oC’de 4-5 saat yakılması sonucu Ham Kül Tayini gerçekleştirilir. Ham Kül Tayini sonunda mutlak değer olarak 0,2’den büyük olmamalıdır.

Ham Kül Tayininde asıl olarak gıdadaki inorganik madde ve kum, toz, toprak gibi yabancı maddelerin varlığının tespiti amaçlanır.

16 Ağustos 2023