//script in header

Enterobacteriaceae Sayımı

Enterobacteriaceae SayımıEnterobacteriaceae familyası, özellikle gıda mikrobiyolojisini en çok ilgilendiren mikroorganizmalardır. Koliform bakteriler, fekal koliformlar, E. coli (tip 1), E. coli O157:H7 serotipi, Salmonella, Shigella ve Yersinia enterocolitica gibi mikroorganizmalar bu grup içerisinde yer almaktadır.

Enterobacteriaceae sayımı özellikle gıda sektöründe hijyen parametresi olarak önem taşımaktadır. Alt gruplarında yer alması nedeniyle “Enterobacteriaceae sayımında” bir numunede, Enterobacteriaceae sayısı sıfır ise; toplam koliformlar, fekal koliformlar ve E. coli sayısı da sıfır olacaktır.

Enterobacteriaceae analizi genellikle dökme ya da yayma yöntemi ile analiz edilmektedir. Enterobacteriaceae sayımı ile numune hakkında şu yorumlar yapılabilir:

- Hijyen ve sanitasyon kurallarının uygulanıp uygulanmadığı, kullanılan ekipmanların temizliği
- Enteropatojen ve toksijen mikroorganizma varlığı

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

11 Mart 2022