//script in header

Gıdalarda Salmonella Aranması

Gıdalarda Salmonella Aranması

Gıdalarda Salmonella AranmasıSalmonella, soğuğa karşı dayanıklı, Enterobacteriaceae familyasına ait, Gram negatif, spor oluşturmayan, fakültatif anaerob, haraketli mikroorganizmalardır. 6,5 – 7,5 pH değerinde, 0,945 – 0,999 su aktivitesinde gelişebilmektedir. 55 oC’de 1 saatte, 60 oC’de 15-20 dakika inaktive olmaktadır.

Salmonella genellikle koliform bakterilerle kontamine olmuş gıdalarda bulunmaktadır. Salmonellosis gıda enfeksiyonuna neden olmaktadır. Dünyada en fazla rastlanan Mikrobiyal gıda zehirlenmesi “Salmonellosis” dir.

Gıdalarda düşük seviyelerde Salmonella bulunsa da bu gıdalar riskli kabul edilir. Bu nedenle gıdalarda ve içme – kullanma sularında Salmonella varlığına izin verilmez. Salmonella en fazla; kırmızı et, kanatlı eti, yumurta, su ürünleri, süttozu, dondurma ve krema gibi gıdalarda tespit edilmektedir. Salmonella en fazla hammadde işleme, depolama ve taşıma gibi aşamaların şartlarından etkilenmektedir.

Gıdalarda ve sularda “Salmonella Sayımı” gıda analizlerinin önemli test parametrelerinden biridir.

GIDA MİKROBİYOLOJİ ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

25 Aralık 2021
.