//script in header

Listeria monocytogenes ve Listeria spp. Aranması

Listeria monocytogenes ve Listeria spp. AranmasıL. monocytogenes, gram pozitif, spor ve kapsül oluşturmayan, aerobik ve fakültatif anaerop, katalaz pozitif, oksidaz negatif bir bakteridir. Tüm listeria türleri gibi 30 C’nin altında hareketlidir. Yüksek inkübasyon sıcaklıklarında hareket özelliklerini yitirirler.

Yarı katı agar besiyerinde 3-5 mm altında altında açılmış şemsiye görüntüsü tipiktir. L. Monocytogenes, soğutma, dondurma, ısıtma ve kurutma gibi olmuşuz şartlarda bile canlılığını koruyabilmektedir.

L. monocytogenes, genellikle hafif ve ateşli rahatsızlıklara neden olan gıda kaynaklı hastalıkların önemli nedenlerindendir. L. Monocytogenes’in gıdalarda 25 g (ml) bulunmasına izin verilmez. L. Monocytogenes hem gıdalarda hem de doğada yaygın olarak bulunmaktadır. Süt ürünleri, et, sebzelerde, sularda, hazır gıdalarda analiz edilmesi gereken bir test parametresidir.

Test yöntemlerinde; Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO), Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF-FIL) ve ABD Gıda-İlaç Kuruluşu (FDA) tarafından L. monocytogenes aranması için gösterilen yöntemler kullanılmaktadır.

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

11 Mart 2022