//script in header

Spesifik Mikroorganizma Sayımı

Spesifik Mikroorganizma Sayımı

Spesifik Mikroorganizma SayımıBelli bir örnekteki mikroorganizma popülasyonunu tespit etmenin birçok nedeni bulunmaktadır. Özellikle gıda işletmelerinde üretim ortamının temizliği ya da üretilen gıdaların uygunluğu açısından düzenli aralıklarla gerçekleştirilmelidir.

Mikroorganizma sayımı, farklı yöntemlerle yapılmaktadır.

- Spesifik mikroorganizma saymanın en doğrudan yöntemi, bir mikroskop ve hacmi bilinen özel odalara sahip bir slayt kullanılmasıdır. Bu slaytlar, küçük bir hacimde az sayıda hücrenin sayılmasına ve popülasyonu belirlemek için sonucun tahmin edilmesine imkan vermektedir.
- Bir başka spesifik mikroorganizma sayma yöntemi, elektronik partikül sayımıdır. Elektronik partikül sayaçları, bir numunedeki bakteri sayısının rutin olarak sayılması gerektiği zaman kullanışlıdır. Bu yöntem, bakteri gibi iletken olmayan parçacıkların, içinden geçerken elektrik alanında bozulmaya neden olma özelliğine dayanmaktadır.
- Hücre sayısını belirlemenin en yaygın yöntemlerinden biri ise canlı plaka sayımıdır. Bu yöntemde, sayılacak bir numune, mikroplara zarar vermeyecek ancak büyümesini desteklemeyen bir çözelti içinde seyreltilmektedir.

Belirtilen yöntemlerle farklı gıdalarda spesifik mikroorganizma sayımı gerçekleştirilmektedir.

MİKROBİYOLOJİ ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

18 Eylül 2021
.