//script in header

Yem Analizleri

Yem Analizleriİçinde bulunulan yüzyılda en büyük güç gıda olacaktır. Bu bir gerçektir. Dünya nüfusu inanılmaz bir hızla artmakta ve yirmi sene içinde nüfus artışının, gıda maddeleri üretiminin iki katına çıkacağı beklenmektedir. Ancak tarım arazileri aynı hızla genişlemiyor. Üstelik mevcut araziler, yerleşim ve sanayi amaçlı kullanıma açılarak gittikçe küçülüyor. Hayvansal ve tarımsal üretim düşüyor. Bu nedenle gıda en büyük güçtür.

Çok farklı ekolojilerin birarada olduğu topraklarımızın yer altı ve yer üstü zenginliklerini değerlendirmek için ziraatçılara çok iş düşmektedir. Her zaman ülkemiz gıda üretimi açısından kendine yeten ülkeler arasında gösterilse de, hayvansal gıda üretim ve tüketim düzeyimiz gelişmiş ülkelerin çok altındadır. Verimli ve ekonomik bir hayvansal üretim çok gereklidir ve bunun için de yemin ve hayvanın tanınması gerekir.

Dünyanın her yerinde hayvansal üretimin artırılması bir zorunluluk halini almıştır. Bu ancak genetik ıslah yöntemleri ve hayvanların bakım ve besleme koşullarının iyileştirilmesi ile mümkündür. Özellikle besleme düzeyi hayvanların verimini arttıracak en etkili unsurdur. Hayvan beslemenini temelin de şunlar oluşturmaktadır:

• Hayvanların besin maddeleri gereksinmeleri nelerdir?
• Hayvanlara verilen yemlerin besleme değerleri nedir?
• Çeşitli hayvan türleri için uygun beslenme değerleri ne olmalıdır?

Hayvansal ürünlerin gerek miktar ve gerekse kalite bakımından istenilen şekilde ve ekonomik olarak arttırılması, uygun yemler veya yem karmaları kullanmak ile mümkündür.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2010 yılında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasa gıda ve yem güvenliğini sağlamak, insan, bitki ve hayvan sağlığını korumak, hayvanları ıslah etmek ve tüketici çıkarlarını ve çevreyi korumak amacı ile çıkarılmıştır. Yasa, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler ve yemlerin üretimini, işlenmesini ve dağıtımının tüm aşamalarını, ürünlerde kalıntı ve bulaşanların kontrollerini ve daha bir dizi güvenlik önlemini kapsamaktadır. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2011 yılında çıkarılan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik de bu konuyu düzenlemektedir.

Yemlerin değerini etkileyen çok sayıda etken vardır. Bu açıdan yemlerin fiziksel analizlere, kimyasal analizlere, sindirilebilir oluşlarına, enerji içeriklerine, protein içeriklerine ve özel içerik maddelerine göre değerlendirilmesi gerekir.

Nano laboratuvarlarda, yem analizleri bu yüzden farklı bakış açıları ile yapılmaktadır. Genel olarak yapılan yem analizleri şunlardır:

• Kimyasal analizler
• Mikrobiyolojik analizler
• Yem katkı analizleri

YEM ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

11 Mart 2022