//script in header

Yemlerde Kimyasal Analizler

Yemlerde Kimyasal AnalizlerYemin ne olduğu, yemin değerinin nasıl yükseltileceği ve her bir yemin hayvanlar üzerinde hangi faydalı veya zararlı etkiler yaptığı iyi bilinmeden hayvanların doğru ve sağlıklı beslenmesi mümkün değildir. Diğer taraftan hayvansal üretim maliyetlerinin düşürülmesi için de çaba göstermek gerekiyor. Bunun için geleneksel yem maddelerinden en verimli şekilde yararlanmayı sağlayacak önlemler alınmalı, bu yem maddelerine alternatif olacak yeni yem maddeleri bulunmalı ve bunların nitelikleri saptanarak hayvan beslemede kullanılmalıdır.

Bu çalışmaların verimli olabilmesi için de bu alanda çalışacak kişilerin yemler ve yem teknolojisi konularında eğitimli olmaları ve yapılan çalışmalar ve analizlerin sonuçlarını değerlendirebilecek ve sonuçlarını uygulayabilecek nitelikte olmaları gerekmektedir.

Hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için, dolayısıyla hayvanlardan iyi verim elde edebilmek için, hayvanların su, karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineraller gibi besin maddelerine ihtiyaçları bulunuyor. Hayvanlar bu ihtiyaçlarını yedikleri yemlerden ve içtikleri sudan karşılarlar. Yemler sadece beslenme amaçlı değil, hayvanlardan elde edilen ürünlerin kalitesini arttırmak, gerektiğinde hayvanları hastalıktan korumak ve tedavi etmek için de önemi fazladır.

Yemler, saman, ot, arpa, mısır, arpa ve benzeri çeşitli bitkisel veya hayvansal kaynaklı doğal ürünler olabilir. Ya da yemler, işleme artıkları, yan ürünler ve tamamen teknoloji ürünü maddeler de olabilir. Mısır glüteni, buğday kepeği ve yağlı tohum küspeleri işleme artıklarına örnektir. Teknoloji ürünü yemler ise, tamamen yapay olarak elde edilen aminoasitler, çeşitli vitaminler ve minerallerdir.

Yemlerin kimyasal yapıları oldukça farklı bir görünüme sahiptir ve bu değişik yapıların önemli bir kısmı kimyasal analizlerle tespit edilebilir. Ancak yem değerini belirlemek için kimyasal analizler yeterli olmayabilir. Yemlerin kimyasal analizleri iki grupta ele alınabilir:

• Yemlerde bulunan ham protein, ham yağ, ham selüloz, ham kül ve nitrojensiz öz maddeler gibi besin maddeleri analiz edilir. Ancak bu analizler kabaca yemin besin değerini verir.
• Yemin gerçek değerini belirlemek için daha hassas analizler yapılır. Bu şekilde yemlerde bulunan amino asit, vitamin, yağ asidi, beslemeyi engelleyen zararlı ve yabancı madde analizleri yapılır.

YEM ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

11 Mart 2022